Action Punjab

Breaking News

Breaking | ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਡ ਫਲੂ, ਸੈਂਪਲ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ<div dir=”ltr”>
<div class=”gmail_quote”>
<div dir=”ltr”>ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਡ ਫਲੂ.3 ‘ਚੋਂ 2 ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ.ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੌਤ</div>
</div>
</div>Source link

Other From The World

Related Posts

Treading News

Latest Post